Hyresvillkor

 

Villkor för hyrande av hoppborgarna

Följande villkor gäller om inte annat avtalats.

 

Priser, betalning och avtal

Alla priser som visas på hemsidan är inklusive moms.

Betalning sker via faktura.

Vid hyra av hoppborg, medtag legetimation för ifyllande av hyreskontrakt.

 

Bokning/avbokning

Bokning sker via e-post eller telefon varpå en bekräftelse kommer via e-post.

Avbokning skall göras minst två dagar innan avtalad uthyrningsdag, annars debiteras halva hyreskostnaden.

 

Transport

Hämtning av hoppborgarna görs på angiven adress (se kontaktuppgifter). Kom gärna med lämpligt transportfordon och två vuxna personer eftersom hanteringen av borgarna är ganska tung. Transport och montering kan utföras enligt eventuell överrenskommen tilläggsavgift.

 

Skada på utrustning

Om hoppborgen skadas av felaktig/vårdslös användning under hyresperioden kan en lagningsavgift på upp till 1 000kr tillkomma.

  

Säkerhetsföreskrifter

Det åligger dig som kund att vidta alla tänkbara försiktighetsåtgärder för att undvika personskador eller skador på utrustningen.

Vänligen se till att följande säkerhetsföreskrifter följs:

 1. Se till att hoppborgen endast används av personer i, för produkten, lämplig ålder.

2. Ingen mat, dryck eller tuggummi är tillåtet i eller nära hoppborgen för att undvika kvävning och nedsmutsning (notera att en hoppborg som returneras i smutsigt skick kan medföra en extra avgift för rengöring).

3. Alla skor, glasögon, smycken och dylikt måste tas av innan användning av hoppborgen.

4. Ingen rökning eller grillning nära hoppborgen är tillåten.

5. Det är ej tillåtet att klättra, hänga eller sitta på hoppborgens väggar då detta är farligt och kan medföra skada på användare och utrustning.

6. En ansvarig vuxen måste hela tiden övervaka hoppborgen.

7. Se alltid till att hoppborgen inte är överfull. Begränsa antalet hoppare beroende på ålder och storlek. Försök att undvika att stora och små barn hoppar samtidigt.

8. Användarna får inte knuffas, kollidera, slåss eller bete sig på annat sätt som kan skada eller orsaka obehag för andra.

9. Inga husdjur, leksaker eller vassa föremål är tillåtna i hoppborgen.

10. Om hoppborgen inte används för tillfället kan fläkten med fördel stängas av och luften släppas ur hoppborgen.

11. Låt inte någon hoppa på det främre säkerhetssteget, då barn lätt kan studsa ur borgen och skada sig. Steget är där för att hjälpa användarna att kliva på eller av.

 12. Se till att ingen med rygg- eller nackproblem använder hoppborgen, liksom barn som mår dåligt.

 13. Låt inte någon vara på eller i hoppborgen under uppblåsning eller tömning då detta är farligt.

14. Se till att användarna inte försöker göra volter eller annat som kan skada dem själva och/eller andra.

15. Användarna måste vara klädda på lämpligt sätt så att ingenting kan falla ur fickorna.

16. Se till att ett område på minst två meter runt hoppborgen hålls fritt.

17. Hoppborgen bör inte användas under blöta förhållanden. I händelse av regn ska hoppborgen inte användas och fläkten måste kopplas ur och förvaras torrt. Blöt hoppborg ska yttorkas med exempelvis handduk och sedan stå uppblåst ett tag för att torka ur.

18. I händelse av att fläkten slutar fungera, se till alla de hoppande går av hoppborgen omedelbart.

Om du är osäker på något, tveka inte att kontakta oss.

 

 

ANSVARSFRISKRIVNING

Observera att alla personer som använder vår utrustning gör det på egen risk.

Den/de som hyr utrustningen ansvarar för eventuella skador som uppstår till följd av felaktig/vårdslös användning.

Dessa riktlinjer är till för alla användare av utrustningens säkerhet. Hyraren bär fullt ansvar att säkerställa att alla ovanstående säkerhetsföreskrifter följs fullt ut. Uppsala Event tar inget ansvar för skada som orsakats vid användning av utrustningen.